Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Τεχνικός Κανονισμός Μοτοσικλετών (ΕΛΠΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER

SCOOTER
Σε αυτές ο κινητήρας είναι δίχρονος ή τετράχρονος με κυλινδροκεφαλή και Κάρτερ stock, του ιδίου κινητήρα ή ιδίου τύπου after market, ανεξαρτήτως κυβισμού. Η μετάδοση είναι αυτόματη φυγοκεντρική.
MINI PRO
Eίναι αυτές που χρησιμοποιούν ένα κινητήρα τετράχρονο (Κάρτερ), με ένα κύλινδρο πάπιας (οριζόντιο) με κεφαλή stock, βελτιωμένο του ιδίου κινητήρα ή ιδίου τύπου after market, ανεξαρτήτως κυβισμού. Κινητήρα δίχρονο πάπιας με κεφαλή και κύλινδρο stock, βελτιωμένο ή ιδίου τύπου after market.
Ο συμπλέκτης είναι ελεύθερος. Απαγορεύεται η χρήση κυλινδροκεφαλής από μεγαλύτερο κινητήρα ή κινητήρα racing,και γενικά οι δίχρονοι racing, κινητήρες. Επιτρέπεται η χρήση turbo ή nitro ή συνδυασμός. Σε αυτές το καύσιμο και το πλαίσιο είναι ελεύθερα..
PRO Z
Eίναι αυτές που έχουν πλαίσιο και ατμοσφαιρικό κινητήρα (Κάρτερ), Ζ 125-ανεξαρτήτως κυβισμού. Απαγορεύεται η αλλαγή κινητήρα με άλλου τύπου και η χρήση turbo ή nitro. Υπάρχει δυνατότητα να τρέξουν και άλλου τύπου δίχρονα παπιά, χωρίς αγωνιστικό κινητήρα. Μόνο με τις προδιαγραφές των Ζ 125.
STREET1
Eίναι αυτές που έχουν ατμοσφαιρικό κινητήρα έως 750cc, τετρακύλινδρες ή δικύλινδρες ανεξαρτήτως κυβισμού. To πλαίσιο και ο κινητήρας πρέπει να ανήκουν σε αναγνωρισμένη μοτοσικλέτα ιδίου κατασκευαστή.
Επιτρέπονται οι μετατροπές στην εξάτμιση, ελατήρια ανάρτησης, ζιγκλέρ, βελόνες, φίλτρο αέρα, μπεκ έκχυσης και επεμβάσεις στην ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης ( ΕCU), και η βελτίωση του κινητήρα.
Τα ελαστικά είναι ελεύθερα αρκεί να μην είναι τετράγωνα (DRAGSTER) και να έχουν οπωσδήποτε DOT.
Απαγορεύονται τα wheele bars, οι ιμάντες χαμηλώματος , το αυτόματο σαζμαν, ο φυγοκεντρικός συμπλέκτης, τα air shifters και οποιουδήποτε είδους υποβοήθηση που να επιτρέπει την διαδικασία αλλαγής ταχυτήτων με το χέρι.
Επιτρέπονται τα ηλεκτρονικά και μηχανικά βοηθήματα διαχείρισης της μοτοσικλέτας, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές των ταχυτήτων θα γίνονται πάντοτε με το πόδι..
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση, αλλαγή ή τροποποίηση στο εργοστασιακό ψαλίδι, καθώς και η οποιαδήποτε αντικατάσταση όλων των συνεργαζόμενων εξαρτημάτων του ψαλιδιού, ρεγουλατόροι αλυσίδας, ρουλεμάν στήριξης ψαλιδιού κ.α.) με προϊόντα after market. Επιτρέπεται η αλλαγή του μοχλικού συστήματος που είναι σχετική με το χαμήλωμα της μοτοσικλέτας.
Επιτρέπεται η αλλαγή τιμονόπλακας, υπό την προϋπόθεση να μην αυξάνεται το εργοστασιακό μεταξόνιο της εκάστοτε μοτοσικλέτας.
Η ελάχιστη απόσταση του κατώτερου σημείου της μοτοσικλέτας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 5 εκατοστά από το οδόστρωμα, με τον αναβάτη πάνω στην μοτοσικλέτα.
Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν δείκτη DOT (χρήσης δρόμου) και οι ζάντες θα πρέπει να είναι με τις εργοστασιακές διαστάσεις
Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε έλλειψη εξαρτημάτων ή μετατροπή κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης , τότε η μοτοσικλέτα μεταφέρεται στην επόμενη κατηγορία.
Προαιρετικά, μπορούν να αφαιρεθούν καθρέπτες, φλας, πινακίδα με την βάση της.
STREET2
Eίναι αυτές που έχουν ατμοσφαιρικό κινητήρα άνω των 750cc τετρακύλινδρες. To πλαίσιο και ο κινητήρας πρέπει να ανήκουν σε αναγνωρισμένη μοτοσικλέτα ιδίου κατασκευαστή.
Επιτρέπονται οι μετατροπές στην εξάτμιση, ελατήρια ανάρτησης, ζιγκλέρ, βελόνες, φίλτρο αέρα, μπεκ έκχυσης και επεμβάσεις στην ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης ( ΕCU), και η βελτίωση του κινητήρα.
Τα ελαστικά είναι ελεύθερα αρκεί να μην είναι τετράγωνα (DRAGSTER) και να έχουν οπωσδήποτε DOT. Οι ζάντες πρέπει να είναι μέχρι 6,25’.
Απαγορεύονται τα wheele bars, οι ιμάντες χαμηλώματος , το αυτόματο σαζμαν, ο φυγοκεντρικός συμπλέκτης, τα air shifters και οποιουδήποτε είδους υποβοήθηση που να επιτρέπει την διαδικασία αλλαγής ταχυτήτων με το χέρι.
Επιτρέπονται τα ηλεκτρονικά και μηχανικά βοηθήματα διαχείρισης της μοτοσικλέτας, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές των ταχυτήτων θα γίνονται πάντοτε με το πόδι..
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση, αλλαγή ή τροποποίηση στο εργοστασιακό ψαλίδι, καθώς και η οποιαδήποτε αντικατάσταση όλων των συνεργαζόμενων εξαρτημάτων του ψαλιδιού, ρεγουλατόροι αλυσίδας, ρουλεμάν στήριξης ψαλιδιού κ.α.) με προϊόντα after market. Επιτρέπεται η αλλαγή του μοχλικού συστήματος που είναι σχετική με το χαμήλωμα της μοτοσικλέτας.
Επιτρέπεται η αλλαγή τιμονόπλακας, υπό την προϋπόθεση να μην αυξάνεται το εργοστασιακό μεταξόνιο της εκάστοτε μοτοσικλέτας.
Η ελάχιστη απόσταση του κατώτερου σημείου της μοτοσικλέτας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 5 εκατοστά από το οδόστρωμα, με τον αναβάτη πάνω στην μοτοσικλέτα.
Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν δείκτη DOT (χρήσης δρόμου) και οι ζάντες θα πρέπει να είναι με τις εργοστασιακές διαστάσεις.
Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε έλλειψη εξαρτημάτων ή μετατροπή κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης , τότε η μοτοσικλέτα μεταφέρεται στην επόμενη κατηγορία.
Προαιρετικά, μπορούν να αφαιρεθούν καθρέπτες, φλας, πινακίδα με την βάση της.
PRO STREET1
Eίναι ατμοσφαιρικές, μέχρι 750cc τετρακύλινδρες ή δικύλινδρες ανεξαρτήτως κυβισμού, με
μεταξόνιο μέχρι 1,95m, με χρήση ελαστικών έως 7in.
Επιτρέπονται μετατροπές στην εξάτμιση, ελατήρια ανάρτησης, ζιγκλέρ, βελόνες, φίλτρο αέρα, μπεκ έκχυσης, επεμβάσεις στην ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης ( ΕCU), και η βελτίωση του κινητήρα. Επιτρέπονται επίσης weel bars , ιμάντες χαμηλώματος , αυτόματο σαζμαν, φυγοκεντρικός συμπλέκτης.
Οι μοτοσικλέτες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν σε άλλη κατηγορία.
PRO STREET2
Eίναι αυτές που έχουν ατμοσφαιρικό ή υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα πάνω από 750cc τετρακύλινδρες.
Απαγορεύεται η χρήση νίτρου και η ύπαρξη σχετικής εγκατάστασης σε υπερτροφοδοτουμενες μοτοσικλέτες (turbo , supercharger).Επιτρέπεται η χρήση
νίτρου μόνο στις ατμοσφαιρικές. Το μήκος από άξονα σε άξονα δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,98m, το δε πλάτος της ζάντας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 7’.
Οι μοτοσικλέτες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν σε άλλη κατηγορία.
SUPER PRO
Eίναι μοτοσικλέτες τελείως ελεύθερες.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ DRAGSTER.
Κατασκευαστικοί κανόνες:
Φρένα.
Oι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με δύο ανεξάρτητα φρένα που να επενεργούν σε δύο τροχούς. Δισκόφρενα με ελάχιστη διάμετρο 175 mm, φρένα με ταμπούρα ελάχιστης διαμέτρου 150 mm.Oι μοτοσυκλέτες με κινητήρα μεγαλύτερο από 500 cc πρέπει να έχουν εμπρός δισκόφρενο.
Tουλάχιστον 250Χ5 mm για μονό δίσκο ή 220Χ5 mm για διπλό δίσκο. Απαγορεύονται τα φρένα ποδηλάτου, διχαλωτά με εφαρμογή στο στεφάνι της ζάντας.
Oι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ένα εμπρόσθιο τροχό για μοτοσικλέτα. H πίσω ζάντα δεν πρέπει να είναι στενότερη από 50 mm από το πλάτος που θα έχει η επιφάνεια επαφής του οπίσθιου ελαστικού με τον δρόμο. H ελάχιστη εμπρόσθια ζάντα πρέπει να είναι WM 1 x 16''.
Τροχοί.
Tα λάστιχα πρέπει να είναι λεία (slick) ή να έχουν ένα ελάχιστο βάθος χάραξης 2 mm. Oι μοτοσυκλέτες με τελική ταχύτητα που υπερβαίνει τα 200 χλμ/ω πρέπει να έχουν εμπρόσθια λάστιχα τουλάχιστον τύπου V ή τύπου road racing.
Λάστιχα.
Oι σωλήνες του πλαισίου που αποτελούν τμήματα της φέρουσας κατασκευής πρέπει να έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 20 x 1,5 mm. Εάν χρησιμοποιείται ένας σκελετός μονού σωλήνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mm. O κινητήρας δεν πρέπει να αποτελεί στοιχείο της φέρουσας καταπονήσεις κατασκευής. O κινητήρας πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μια καλή κατανομή βαρών.
Σκελετός (πλαίσιο).
Tο ελάχιστο διάκενο από το έδαφος, με τον αναβάτη στη θέση του, πίεση ελαστικού 0.5 bar και το μπροστινό πιρούνι τελείως συμπιεσμένο, είναι 50 mm. Πρέπει επίσης να είναι εφικτή η κλίση της μηχανής κατά 12° προς κάθε πλευρά, από την κάθετη θέση, χωρίς κανένα τμήμα της, εκτός των τροχών, να ακουμπήσει στο έδαφος.
Διάκενο από το έδαφος.
Tο εμπρός πιρούνι πρέπει να είναι υδραυλικού τύπου. Ελάχιστη διαδρομή 50 mm. Κανένα τμήμα της μοτοσικλέτας εκτός από τους τροχούς, με το πιρούνι τερματισμένο, δεν πρέπει να αγγίζει το έδαφος. Oι άνω κύλινδροι του πιρουνιού πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο 28 mm στις μοτοσυκλέτες με κινητήρα 350 - 750 cc, και 32 mm στις μοτοσυκλέτες με κινητήρες μεγαλύτερες από 750 cc.
Εμπρόσθια πιρούνια.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση δύο μανετών (φρένου και συμπλέκτη), στο ίδιο μέρος του τιμονιού.
Χειριστήρια – Λεβιέ.
Πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να επιτρέπουν στον αναβάτη να ανεβαίνει και να κατεβαίνει εύκολα, χωρίς να μετακινεί κανένα εξάρτημα και να τον αφήνουν να ελέγχει ανεμπόδιστα τη μοτοσικλέτα.
Αεροδυναμικές εξωτερικές κατασκευές.
Tα καθίσματα πρέπει να εξασφαλίζουν στον αναβάτη μια ασφαλή θέση οδήγησης και να φέρουν υποχρεωτικά στοπ στο σέλας που απαγορεύει την μετατόπιση του οδηγού προς τα πίσω.
Καθίσματα.
Όλες οι ανοιχτές σχέσεις μετάδοσης πρέπει να έχουν καλύμματα που να προστατεύουν από επικίνδυνες επαφές με περιστρεφόμενα μέρη. Oι μηχανοκίνητοι συμπιεστές πρέπει να έχουν κάλυμμα από χαλύβδινο έλασμα πάχους 3 mm ή από αλουμίνιο, πάχους 5 mm, ή ένα εγκεκριμένο αντιεκρηκτικό κάλυμμα. Oι εξωτερικοί μηχανισμοί του συμπλέκτη πρέπει να έχουν κάλυμμα πάχους 3 mm αν είναι από αλουμίνιο, ή 1 mm αν είναι χαλύβδινο.
Προστατευτικά καλύμματα.
Oι μηχανοκίνητοι συμπιεστές που είναι τοποθετημένοι πάνω σε μοτοσυκλέτες που κινούνται με νιτρομεθάνιο πρέπει να έχουν μια βαλβίδα ανακούφισης, ελαστική σύνδεση με τον αυλό εισαγωγής ή κάποια άλλη προστατευτική διάταξη κατά των εκρήξεων.
Συμπιεστές.
H δεξαμενή καυσίμου πρέπει να είναι στερεωμένη πάνω στο πλαίσιο με ασφαλή τρόπο.
Δεξαμενές καυσίμου.
Σύστημα καυσίμου
Όλες οι μοτοσυκλέτες πρέπει να έχουν βαλβίδες διακοπής τροφοδοσίας που να λειτουργούν, εκτός των MINI PRO και PRO Z. Όλες οι σωληνώσεις καυσίμου πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένες και ασφαλισμένες. Tα συστήματα έγχυσης καυσίμου που ενεργοποιούνται με αντλία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σωληνώσεις υψηλής πίεσης, τύπου “aeroquip” ή ισοδύναμες. Oι κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα διαφορετικά από βενζίνη ή οινόπνευμα και οι κινητήρες που δεν σταματούν τη λειτουργία τους όταν διακοπεί η ανάφλεξη, πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με βαλβίδα διακοπής καυσίμου ταχείας ενεργείας. H βαλβίδα αυτή πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένη ώστε να μπορεί ο αναβάτης να τη χειριστεί με τα δύο του χέρια πάνω στο τιμόνι. Πρέπει ακόμη να είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να διακόπτει την τροφοδοσία καυσίμου όταν ο αναβάτης εγκαταλείπει τη μοτοσικλέτα. H σύνδεση με τον αναβάτη πρέπει να ενεργοποιείται πριν αγγίξει
ο πίσω τροχός το έδαφος.
Διευκρινίζεται ότι τα καύσιμα τα οποία επιτρέπονται στις μοτοσυκλέτες που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες Dragster είναι αυτά που διατίθενται από τα πρατήρια καυσίμων.
Καύσιμα.
H χρήση Aλκοόλης (Mεθανόλης) και η χρήση Nιτρομεθανίου επιτρέπεται MONO στις μοτοσυκλέτες Kατηγορίας PRO.
Όλες οι μοτοσυκλέτες πρέπει να έχουν χειριστήρια γκαζιού που θα λειτουργούν χειροκίνητα με το στρίψιμο του Λεβιέ και με ενσωματωμένο μηχανισμό θετικής ενέργειας με ελατήριο που να επενεργεί απ ευθείας στον μηχανισμό του καρμπυρατέρ. Όταν αφεθεί το χειριστήριο η πεταλούδα πρέπει να κλείνει αυτόματα. Για κάθε μοτοσικλέτα που λειτουργεί με Nιτρομεθάνιο είναι υποχρεωτικό να διατίθεται μηχανισμός τύπου Push - Pull”, δηλαδή προς τη μια κατεύθυνση με ντίζα και προς την άλλη με ελατήριο.
Kαρμπυρατέρ και έγχυση καυσίμου.
H μοτοσυκλέτες PRO STREET2 και SUPER PRO πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ένα διακόπτη που να απομονώνει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα προς τον κινητήρα (και το σύστημα οξυγόνου-νίτρου, εάν χρησιμοποιείται κάτι τέτοιο) στην περίπτωση που ο αναβάτης χάσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας. Αυτός ο διακόπτης πρέπει να συνδέεται με τον αναβάτη σε οποιαδήποτε στιγμή αυτός θέσει σε κίνηση τον κινητήρα του
Διακόπτης ασφαλείας.
Όπου υπάρχει αναπνευστικός σωλήνας η άκρη του πρέπει να αδειάζει σε μια δεξαμενή. H χωρητικότητα αυτής της δεξαμενής συλλογής πρέπει να είναι 0,5 του λίτρου για ατμοσφαιρικούς κινητήρες και 2 λίτρα για κινητήρες με υπερπλήρωση.
Δεξαμενές συλλογής λιπαντικού.
Oι εξαγωγές δεν πρέπει να προεξέχουν από την πίσω ρόδα και πρέπει να έχουν κατεύθυνση αντίθετη από τη θέση του αναβάτη, της δεξαμενής καυσίμου και των ελαστικών. Δεν επιτρέπονται ευλύγιστες σωληνώσεις εξαγωγών.
Εξαγωγές.
Αλλαγές ταχυτήτων.
O μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε ο αναβάτης να τον χειρίζεται κρατώντας το τιμόνι και με τα δύο του χέρια.
Hλεκτρονικές διατάξεις (computers) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συλλογή στοιχείων. H λειτουργία του γκαζιού, η ενεργοποίηση του συμπλέκτη και το φρενάρισμα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από τον ίδιο τον αναβάτη.
Ηλεκτρονικές διατάξεις (computers).
Όλες οι μοτοσικλέτες θα φέρουν υποχρεωτικά τον αριθμό συμμετοχής που θα τους δοθεί, στο εμπρόσθιο μέρος, με διαστάσεις 15Χ15 cm.
Πινακίδες με αριθμό συμμετοχής.
Το κράνος πρέπει να είναι full face και όχι πέραν της ημερομηνίας λήξεως.
Στολή.
Η στολή πρέπει να είναι δερμάτινη μοτοσικλέτας. Επιτρέπεται η διαιρούμενη με την προϋπόθεση ότι το μπουφάν θα ενώνεται με το παντελόνι με φερμουάρ.
Τα γάντια πρέπει να είναι δερμάτινα μοτοσικλέτας.
Οι μπότες πρέπει να είναι δερμάτινες και να καλύπτουν υποχρεωτικά τον αστράγαλο.

Post At 8:11 μ.μ. By Xaralampos Ioannidis

Follow Blog

Facebook Like

Copyrights

Blog Copyrights

myfreecopyright.com registered & protected

Rss Copyrights

myfreecopyright.com registered & protected

creativecommons

Άδεια Creative Commons

Profiles

Facebook ProfileTwitter ProfileYoutube ChannelBlogger ProfileGoogle Profile

Ads

 
Designed By X. Ioannidis